حیدر تأمیني، ميترا. امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مدیران ، معاونان پژوهشی و مسئولان کتابخانه های دانشگاه تبریز و ارائه الگوی پیشنهادی،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمايي مهردخت وزیر پورکشمیری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، سال 89.

گودرزی، نصرت. بررسی میزان آشنایی دانشجویان معماری آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه سما تهران با شیوه های بازیابی اطلاعات. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی موسی مجیدی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

هاشمی، فریبا. ارزیابی ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

سعادتی نیا، سوسن. تحلیل استنادی و منابع اثرگذار در آثار مکتوب اعضای هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سال 1357 تا پایان سال 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی حجت الله حسن لاریجانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

محمدی، زهرا. بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه نوجوانان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی زهره میرحسینی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

سیدرصاف، سلیمه. ارزیابی مجلات پزشکی انگلیسی زبان در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد طی سال های 2006 - 2008. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فرشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

ذاکری، ندا. بررسی امکان سنجی ایجاد مرکز رسانه کتابخانه دیجیتال در دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فرشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

زمانی مظفرآبادی، حمیده. بررسی میزان استفاده از فناوری های اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی موسی مجیدی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

علوی، سیده فهیمه. تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت سال های 80-86. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی نشانه پاکدامن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

افضلی، طیبه. نقش و جایگاه کتابخانه های صدا و سیما در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران «کتابخانه های صدا، مرکز تحقیقات، معاونت سیاسی، مرکزی و دانشکده» . پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی شکوه تفرشی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

رضوی صدر، حسن. تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصل های مصوب. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی ناهید بنی اقبال، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

رمضانی، ابوذر. بررسی چکیده های موجود در فصلنامه کتابداری کتابخانه و مراکز اسناد دانشگاه تهران بر اساس الگوی چکیده ساختاریافته. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی ناهید بنی اقبال، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

محمد صالحی، راحله. ارزیابی ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده رسا: نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فاطمه مهاجری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

زارع داراب، صغری. بررسی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی حجت اله حسن لاریجانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

سه دهی، مریم. مقایسه میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380-1386. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی مهردخت وزیرپور کشمیری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

جلیلی باله، مرجان. بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی زهره میرحسینی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

مومنی، مرجان. مقایسه کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فرشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

آصفی داریانی، مرضیه. مطالعه میزان رعایت روش های استناددهی بین المللی در تنظیم منابع و ماخذ مقالات مجلات علمی - پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی در سال 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

خوشنودی، آزاده. تحلیل پیوندهای وب سایت های انجمن های بین المللی شیمی با استفاده از روش وب سنجی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فرشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

محب حوری، شمسی. ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی زهره میر حسینی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

نصیری، سمیه. امکان سنجی برنامه های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی اشرف السادات بزرگی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

سلک، محسن. تحلیل محتوای مقالات منتشر شده در دو نشریه "فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی" و "فصلنامه کتاب" در سال های 1385 و 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی اشرف السادات بزرگی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

کرمی، سارا. بررسی دیدگاه های مدیران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و کتابخانه های فرهنگسراها در زمینه دیجیتالی کردن کتابخانه ها. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی پاکدامن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

احمدی زمانی، رضا. تاثیر کاربرد دستکش مطالعه، ابزاری برای تورق نسخه های خطی، کتاب ها، نشریه ها و دیگر مواد کاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی موسی مجیدی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

علیجانپور کاسگری، محبوبه. بررسی میزان استفاده و آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته (On Line). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی فاطمه مهاجری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، تابستان 1388

سالارپور، هدی. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی حجت الله حسن لاریجانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، زمستان 1388

جهانگیری­ فرد، بهنام. طرح پیشنهادی مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی منطقه چهار شهر تهران با استفاده ازGIS . پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1390.

مشهدی، مهرناز. بررسی نقش کتابخانه­ های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه­ های عمومی در مهندسی فرهنگ جامعه در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع ­رسانی، به راهنمایی شكوه تفرشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1390.

امیری، اکرم. بررسی وضعیت مجموعه­ های نسخه­ های خطی و چاپ سنگی مراکز فرهنگی وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور و ارائه راهکارهای مطلوب. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی احمد شعبانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال ۱۳۹۰.

باباپور اردبیلی، شبنم. ارزیابی عملکرد ISO 9001:2008 در کتابخانه مرکزی تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی شكوه تفرشي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، سال 1390.

حاجي عابدين رنگرز، شيوا. ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه­ هاي سازمان صدا و سيماي مستقر در شهر تهران براساس ابزار لايب كوآل. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­ شناسی، به راهنمايي فرشته سپهر. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1390.

حيدري، ابراهيم. بررسي مشكلات اعضاي شركت تعاوني توزيع­ كنندگان كتاب تهران، پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­ شناسی، به راهنمايي دكتر فرشته سپهر. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1390.

كرمي، مينا. بررسي وضعيت اجراي دوره ­هاي آموزش تخصصي كتابداري با استفاده از فن ­آوري الكترونيكي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی، به راهنمايي مهردخت وزير پوركشميري. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1390.

محمدي، فرناز. ارزيابي كيفي خدمات مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگوي مناسب، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني، به راهنمايي اشرف السادات بزرگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، 1390.

بادامچي وايقان، رقيه. بررسی و ارزیابی شاخص­ های معیار آمادگی الکترونیکی در نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور، مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي اشرف السادات بزرگي. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، سال 1391.

چکید ه ها در بخش "ادامه مطلب" هستند.

 


برچسب‌ها: آزاد, کتابداری و اطلاع رسانی, پایان نامه, تهران شمال
ادامه مطلب
نوشته شده توسط در شنبه سوم خرداد 1393 ساعت 0:25 | لینک ثابت |
 
offshore